Fritid og fasiliteter

Når skoledagen er over, starter internatlivet, og det er et spennende liv. I tillegg til at det er sosialt og gøy å bo sammen , er det svært selvutviklende å være en del av et så tett fellesskap. Her ser du noen av tingene du kan gjøre.

Folkehøgskolen Nord-Norge

 

 

Folkehøgskolen Nord-Norge ligger vakkert til på et tun, omkranset av internatbyggene, stallen, ridebanen og kapellet med kurssenteret.

I hovedbygningen finner du klasserommene, spisesal, peisestue, foredragssal/amfi sal, gymsal & treningsrom med dusj og badstue, biljardrom, TV-rom og kontorer.

 

Maten

maten

Vi samles i spisesalen til frokost, middag og kvelds. Kjøkkenpersonalet har ansvar for frokost og middag mens elevene vil delta i forberedelse av kveldsmåltidet sammen med en ansatt. Kjøkken er et moderne storkjøkken der elevene vil delta i klargjøring og rydding etter måltidene.

I forbindelse med spesielle arrangementer som f.eks. programkvelder eller andre begivenheter er ofte elevene med på å lage maten og skape en hyggelig atmosfære.

 

Peisestua

Peisestua

Peisestua er en av skolens felles sosiale arenaer der du kan drive med forskjellige gjøremål – enten du velger å ta en kopp te og surfe på nettet, eller tar et slag kort med dine medelever. På mørke høstkvelder er det godt å tenne opp i peisen, ta en kopp kakao og kanskje diskutere neste ukes programkveld. Det er jo i fellesskap og samtale med andre at de gode ideene dukker opp!

 

Treningsrom

Treningsrom

Skolen har en stor gymsal og et treningsrom med garderobe, dusj og badstue tilknyttet. Der er også en klatrevegg. Gymsalen er disponibel for elevene i skolens åpningstid. Innebandy, fotball, volleyball og andre gymaktiviteter har vist seg å være populært og positivt for det sosiale fellesskapet.

I treningsrommet finner du tredemøller, spinning sykler og diverse andre treningsapparater

 

Foredragssal

Foredragsal

I skolens foredragssal (amfi) er det stor scene med lydanlegg og prosjektor.  Skoledagen starter som regel med morgensamling her. Salen er ofte i bruk når det er fellesfag, lørdagsseminarer og programkvelder.

Elevene kan også bruke foredragssalen etter avtale på fritida til filmfremvisning, musikk- og teaterøvinger eller lignende.

Alle linjene har eget klasserom som er hensiktsmessig utstyrt etter behov.