Internat

Internatlivet og fellesskap er kanskje noe av det viktigste du opplever i løpet av et år på folkehøgskole

Dobbelrom

Soltuns internatbygg utgjør sammen med skolebygget et tun. Det er tre internatbygg: A-, B- og C-blokka der det er toaletter, dusjer og vaskerom på gangen i hver etasje, unntatt på C-blokka som har et stort vaskerom i kjelleren. Hver etasje har også en egen stue med tekjøkken.

 

Du må selv ha med sengetøyskift og håndklær. Dersom du vil pynte og lage det litt personlig på ditt rom, kan du selvfølgelig ha med deg noen bilder til å henge på veggen, ei fillerye til å legge på gulvet, et lite pledd eller lignende.

 

Elevinternatene består hovedsakelig av dobbeltrom. En gang i uka er det husmøte hvor elevene og huslærer på hver etasje tar opp temaer som gjelder bofellesskapet – enten det er praktiske eller mellommenneskelige spørsmål. Bofellesskap gjør at elevene blir godt kjent med hverandre, men krever også at dere må lære å fungere sammen – for eksempel la ansvar for vask av fellesarealer gå på omgang, samarbeide om bruk av vaskerom – rett og slett vise hensyn og forståelse for hverandre.

Internat

Internatlivet og fellesskap er kanskje noe av det viktigste du opplever i løpet av et år på folkehøgskole; det kan sikkert oppleves både krevende og morsomt – og det vil iallfall være en unik arena for vennskap og bli bedre kjent med seg sjøl.  Vil du være sosial går du ut på stua på elevinternatene eller til skolebyggets fellesarealer – ønsker du å være litt for deg sjøl har du rommet ditt å trekke deg tilbake til.