Undervisningstilbudet

Undervisningstilbudet er en helhet der kunnskap og faglig kvalitet skal gå hånd i hånd med læring gjennom dialog, sosiale aktiviteter og opplevelser og frihet fra eksamenspress

Linjefag

Undervisningstilbudet

For skoleåret 2016-2017 tilbyr Folkehøgskolen Nord-Norge seks forskjellige helårslinjer. Nytt av året er at alle linjer og elever utfordres til å reise. På reisene står opplevelsene i kø. Like viktig som gode opplevelser er muligheten til innlevelse, dvs å komme helt nær andre mennesker og kjenne livet deres på pulsen. Slik utfordres vi selv, på våre holdninger og verdier. Vi blir kjent med oss selv, kanskje på en ny måte. Selv om alle linjene er forskjellige, er det eleven og den personlige utviklingen som står i fokus. Vanligvis er det linjefag fire dager i uka – med mindre det er prosjekt eller andre alternative opplegg på skolen. Linjelærer fungerer også som veileder for elevene på linja som han eller hun har ansvaret for. I løpet av skoleåret skal alle elever ha minimum tre personlige veiledningssamtaler.

 

Fellesfag og lørdagsseminar

Fellesfag

I fellesfagene og på lørdagsseminarene møtes elevene på tvers av de ulike linjene.
Det er stor variasjon i tema som tas opp her – men ofte har de tilknytning til skolens profil som for eksempel samfunnet i nord, urfolk, mangfold, inkludering, det kreative menneske. Kan skolen være med å tenne en interesse eller gi påfyll – til samfunnsengasjement og diskusjoner om verdier og det å være menneske, har det skjedd noe viktig. Det er avgjørende at du selv er aktiv og lar din stemme høres – enten for å si fra om din mening eller om din usikkerhet og undring. Da får du mye ut av undervisninga og du bidrar til at det skjer en prosess i gruppa.

 

Morgensamling

0164_reference

Hver dag starter med en 30 minutters fellessamling. Her gis informasjon om dagens og ukas aktiviteter, og personale og elever utfordres av et ord for dagen. Noen dager kan det være noe i dagens nyheter som deles, andre dager en undring over et av livets store mysterier.

 

Programkvelder

Programkvelder

På lørdagskveldene samles elvene og de ansatte til programkvelder. Enkelte ganger er det elevene selv – de som bor sammen på en etasje eller de som går sammen på ei linje – som har ansvar for innholdet for kvelden. Det er mange muligheter å utfolde seg på. Det kan være en sketsj eller musikkinnslag på scenen, organisering av aktiviteter i gymsalen eller ved bålplassen – det er opp til elevenes fantasi og initiativ. Programkveldene er populære innslag i skoleuka – det handler om å ta sjansen og by på seg selv – og noen ganger om å tørre å dumme seg litt ut!