Kurs i 2020

Folkehøgskolen Nord Norge017

I tillegg til helårs- og halvårskurs, arrangerer Folkehøgskolen Nord-Norge ulike «kurs». Disse kursene har ulike tema og varighet; et kurs kan vare noen få dager eller uker, eller det kan være lagt opp til en fast dag i uka over et lengre tidsrom.

Kursene er åpne for alle interesserte og vil bli annonsert i god tid før oppstart. Her ser du våre aktuelle kurs:

Tid og sted

Fra 8. januar til 2. april på Frivillighetssentralen, Evenskjer. Kurset gjennomføres på torsdager i samarbeid med Skånland metodistmenighet, dr. Odd Karstein Olsen og Frivillighetssentralen.

Kurset har disse målene

1. Å lære om de åtte helsenøklene Sunt kosthold, Mosjon, Vann, Sollys, Rusfrihet, Frisk luft, Hvile og Tillit. 

2. Å skape et miljø hvor deltakerne, så forskjellige som de er, får drøfte og endre vaner knyttet til helsenøklene. 

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, e-post omro@fhsnordnorge.no  mobil 48 99 44 19

Lærer

Ommund Rolfsen

Påmelding

Påmelding til omro@fhsnordnorge.no

Tid og sted

Digitalt kurs 10.-11. juni

Kurset har dette målet  

Å  gi deltakerne videregående kunnskap og ferdigheter de endringsprosesser som menigheten  gjennomgår, særlig i individuelle og felles trosliv. 

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: omro@fhsnordnorge.no, mobil 48 99 44 19

Lærere

Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen.

Påmelding

Påmelding til omro@fhsnordnorge.no

Tid og sted

16.-18. september, Frelsesarmeen, Østre Strandgt. 11, Kristiansand

Kurset har disse målene  

Gi grunnleggende motivasjon for livsnære grupper i menigheten

Gi grunnleggende informasjon om hva en livsnær gruppe er

Praktisere livsnære grupper

Trene ledere for livsnære grupper

Informasjon

Kontakt Ommund Rolfsen, epost: omro@fhsnordnorge.no, mobil 48 99 44 19

Lærer

Ommund Rolfsen

Påmelding

Påmelding til omro@fhsnordnorge.no