Kurs i 2023

I tillegg til helårs- og halvårskurs, arrangerer Folkehøgskolen Nord-Norge ulike «kurs». Disse kursene har ulike tema og varighet; et kurs kan vare noen få dager eller uker, eller det kan være lagt opp til en fast dag i uka over et lengre tidsrom.

Kursene er åpne for alle interesserte og vil bli annonsert i god tid før oppstart. Her ser du våre aktuelle kurs: