Samiske Nord

Folkehøgskolen Nord Norge030

Et av skolens fortrinn er at den befinner seg i et samisk/norsk område. Kontakten med samer lokalt og andre steder i nord, samt andre urfolk verden over, byr på spennende opplevelser og utfordringer. Det betyr at som elev hos oss får du muligheten, både i og utenfor linja, å oppleve mangfoldet Nord-Norge har å by på.

Gjennom skoleåret tar vi flere turer for å besøke reindriftsamene Laila og Arild Inga på Inga Samii Siida i Vesterålen. Hos de får vi innblikk i reindrifta lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I løpet av turene til vesterålen hjelper vi også til med selve reindrifta. Det kan være klargjøring og sanking av fôr for vinteren, eller det kan være oppsett av reingjerdet og samling av reinsdyra inn i reingjerdet.

Å drive reindrift er en livstil som er på reinsdyrets premisser, og ikke bonden. Dvs. at reinsdyret følger sesongen og klimaet, og derfor gjør bonden likeså Det betyr at når tida er inne for reinsdyra, da er tida inne for oss, og vi legger ut på oppdrag fra Arild og Laila. Men det er ikke bare utendørs vi får ta del. Vi får også være med å lage tradisjonsrik samisk mat! Her lærer vi å partere et reinsdyr, og det å bruke hele dyret, samt det som vokser lokalt av bær og urter.